SAOPĆENJE ZA JAVNOST – Podrška penzionerima Novog Sarajeva veća je nego u svim općinama Kantona

Dana 07.11.2020. održana je kratka svečanost u prostorijama Udruženja penzionera Novog Sarajeva, čiji domaćin je bio Predsjednik ovog Udruženja gospodin Omer Ključić. Ovom prilikom se zahvalio svim članovima za angažman i požrtvovanje, te uručio par zahvalnica od kojih posebno ističemo zahvalnicu načelniku Općine Novo Sarajevo Nedžadu Koldži.

Iako je tema sa bazom socijalnih potreba sam Načelnik nije uspio u svojoj želji da obilježavanje ove saradnje prođe diskretnije. Naime, Predsjednik Udruženja gospodin Ključić inisistirao je na delegerianju nekoliko afirmativnih riječi na bazi ove sada decenijske saradnje. Osvrnuvši se na dugoročnost saradnje, napomenuo je statistiku i činjenicu da je ovo Općina sa najvećom brigom prema ovoj osjetljivost kategoriji stanovništva od svih. 

Niz aktivnosti prema populaciji treće dobi i samih penzionera kruniše zapravo činjenica da je samo u toku ove godine briga o 3.500 penzionera već u dva navrata i to u IV te potom i VI. mjesecu rezultirala finansijskom pomoći u iznosima od po 50,00 KM podcrtavši da je penzionerima sa minimalnom penzijom, ovo i te kako bitna pomoć. Sa ovom podjelom, ističe Ključić dodjeljeni iznos je veći nego što su to uradile sve ostale općine na zajedno u Kantonu Sarajevo. Vrlo afirmativan je bio Ključić, te vrlo otvoreno sugerisao svojim članovima penzionerima da iskažu podršku gdin. Koldži i na predstojećim izborima, istaknuvši ga ovime kao najvećim prijateljem ove populacije. 

Ovom otvorenom podrškom, sasvim je jasno, srušene su sve insinuacije i predrasude uveliko okrnjene “četvorke”, koje svoju kampanju između ostalog baziraju i na „nebrizi Općine prema ovim ljudima“. Iako smo insistirali na izjavi Načelnika, te osvrtu na riječi gospodina Ključića, ostali smo bez iste uz vrlo kratku opasku Načelnika koja glasi, „konkretna djela ne trebaju publikaciju, ona sama izlaze na površinu, dok mogu samo da se zahvalim Predsjedniku Ključiću na zahvalnici i lijepim riječima uz obećanje da nastavljamo i dalje zajedno“.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn