Projekat “Dječija kuća”

U martu 2019. godine svečano je otvorena “Dječija kuća” Novo Sarajevo. Dječija kuća je bivši Pionirski centar “Boško Buha” i jedan od kapitalnih projekata Općine Novo Sarajevo,te je kao takav dio revidirane Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine.

Pionirski centar “Boško Buha” u naselju Grbavica izgrađen je 70-tih godina prošlog vijeka za potrebe školske djece u cilju dodatne edukacije kroz razne vanškolske aktivnosti i sekcije. Kao i većina javnih objekata na području općine i ovaj objekat je tokom agresije na BiH pretrpio značajna oštećenja. Radovi na rekonstrukciji n su se izvodili fazno.

Prva faza podrazumijevala je radove na zatvaranju objekta, te pripremu za nastavak izvođenja građevinsko-zanatskih radova.

U drugoj fazi izvedeni su fasaderski radovi,ugradnja prozora i vrata, neophodni zidarski radovi, te grube instalacije,dok su u trećoj fazi izvedeni završni građevinsko – zanatski radovi.

Četvrta faza podrazumijevala je finalne radove u multifunkcionalnoj kino sali i dijelom u biblioteci, zatim nabavku i ugradnju rasvijetnih tijela u cijelom objektu,izradu i postavljanje vizuenih komunikacija, te izradu i ugradnju ugradbene opreme. Pored finalnih radova ,ovom fazom je obuhvaćeno i vanjsko uređenje oko objekta. U objektu se nalazi višenamjenski prostor za organizovanje izložbi, priredbi i sličnih manifestacija, zatim multifunkcionalna sala sa pozornicom za koncerte , predstave i filmske projekcije, internet-kafe klub, sala za održavanje predavanja i promocija, prostor za organizovanje sekcija i kurseva,biblioteka i čitaonica, komunikacijski blokovi sa stepeništem i liftom, sanitarni čvorovi, te info pult sa garderobom.

Ukupna korisna površina objekta je oko 2.000 m2, a za ove namjene iz Općinskog budžeta izdvojeno je 2.000.000 KM.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn