[ OSNOVNI CILJEVI ]

Snažno i građansko društvo u kojem je pojedinac subjekt društvenih procesa

Pravna država kao «pomoćna služba« u funkciji općeg dobra

Zaštita tradicionalnih vrijednosti i porodice kao temelja zdravog društva

Poštivanje različitih svjetonazora

Zaštita nacionalnih interesa, vjerskih prava i sloboda

BiH kao decentralizirana država multietničkih regija i lokalne samouprave prema evropskim standardima

Izmjene i dopune Dejtonskog mirovnog sporazuma koje će omogućiti da se BiH uspostavi kao funkcionalna i normalna država

Afirmacija bosanskog identiteta kao zajedničkog identiteta svih građana Bosne i Hercegovine bez obzira na njihovu etničku pripadnost