[ OKVIR DJELOVANJA ]

Izvorna i neotuđiva ljudska prava i slobode

Demokratske institucije vlasti zasnovane na višestranačkom političkom sistemu

Vrijednosti civilnog društva

Suverena i cjelovita Bosna i Hercegovina kao demokratska država multietničkih regija, ravnopravnih naroda i građana

Bogato i otvoreno bosanskohercegovačko društvo kao društvo odgovonrih, tolerantnih i solidarnih ljudi

Bosna i Hercegovina u evropskim i svjetskim političkim ekonomskim i kulturnim integracijama

Politička sloboda i civilizacijski napredak Bošnjaka u BiH i Evropi kao autohtonog evropskog naroda uz čuvanje i razvoj kulturno-historijskog nasljeđa i tradicije