November 11, 2020

SAOPĆENJE ZA JAVNOST –

Cijeneći vrhunac kampanje, prativši sve što se dešava pogotovo putem medija, nailazimo uvijek na neka nova iznenađenja. S ciljem impresioniranja javnosti redovna pojava su dezavuisanja javnosti, provokacije, insinuacije i razna

Pročitaj više >>